تانک اصلی میدان نبرد

تانک اصلی میدان نبرد تانکی با حفاظت زرهی بالا و آتش مستقیم که با مانور در میادین نبرد نقش اصلی را در میان تجهیزات ارتش های مدرن ایفا می کنند. با پیشرفت تکنولوژی در زمین سلاح، متالورژی و ساخت موتور های قوی این امکان بوجود آمده تا تانک ها با توپ های کالیبر بالا، حفاظت زرهی با انواع مواد پیشرفته و کامپوزیت و همچنین مانور بالا بخاطر وجود موتور های جدید و قدرتمند ویژگی های سه کلاس تانک های فوق سنگین، سنگین و سبک را در خود داشته باشند.

رسته زرهی

رسته ای از نیروهای نظامی امروزی که بر پایه ادوات زرهی از جمله تانک ها، نفربر های زرهی و خودروهای رزمی پیاده نظام استوار است این رسته نقش کلیدی و نوک پیکان حمله را در عملیات های آفندی ایفا می کند.